zondag 13 januari 2008

Lissabon: de Bica Funicular


In de stad Lissabon zijn in sommige delen van de stad de hoogte verschillen zo groot dat een normale tram er niet uit de voeten kan. Als oplossing rijden er daarom op een drietal trajecten kabeltrams of funiculars.

Op iedere lijn rijden twee voertuigen die met een kabel met elkaar verbonden zijn. De twee voertuigen houden elkaar op die manier min of meer in balans net als een lift en zijn contra gewicht. In de begin tijd werd voor de aandrijving gebruik gemaakt van waterkracht. In de wagon bovenaan de heuvel werd een tank met water gevuld waardoor deze zwaarder was dan de wagen onder aan de heuvel. Daardoor kon deze wagon tijdens de daling de lichtere wagon in de tegenrichting omhoog trekken.

De Bica lijn werd in 1892 geopend. Vanaf 1896 werd de aandrijving verzorgd door een stoommachine. Er waren namelijk regelmatig problemen met de watervoorziening. In 1912 begon men met de ombouw tot een elektrisch systeem waarbij beide rijtuigen gemotoriseerd werden. In 1916 zorgde een ongeval voor een langdurige buitendienststelling. Pas in 1927 kwam de lijn weer in dienst, nu met een systeem waarbij de kabel werd aangedreven door een vaste elektrische krachtbron bij het laaggelegen eindpunt. De Bica funicular overwint een hoogte van 245 meter.

Geen opmerkingen: