dinsdag 8 april 2008

Spoorlijn Utrecht-Breda: De vergeten corridor

GORINCHEM - Een nieuwe spoorlijn Utrecht-Breda: De vergeten corridor. Voor wie de visienota van Goudappel Coffeng en BAM Rail leest is het volstrekt duidelijk dat er een stukje spoor in Nederland ontbreekt. Het idee werd al meermalen genoemd, is al eens eerder onderzocht, maar nu is de grote lobby in volle gang.

Een beperkte groep bestuurders van de aanliggende plaatsen is al vijf keer om de tafel gaan zitten. ,,Als dit soort kansen zich aandienen," zegt wethouder Herman van Santen, ,,dan moet je zorgen dat je erbij bent." Van Santen juicht het initiatief toe, maar houdt één grote slag om de arm: ,,Het mag de bouw van een nieuwe Merwedebrug (of de aanleg van een tunnel - red.) niet vertragen. Maar het is logisch dat als je later langs de A27 een spoorlijn wilt aanleggen, je daar nu al rekening mee moet houden."
Veel kruisingen
Ingewikkeld zal het bij Gorinchem zeker worden. Volop kruisingen; met de Merwede-Lingelijn, de Betuweroute, de A15 en uiteraard niet te vergeten de Merwede. Het moet een dubbelspoor worden. De lijn takt bij Lunetten af en vervolgt haar weg parallel aan de A27 naar Breda. Daar takt de nieuwe spoorlijn af naar Breda-Tilburg. Ten noorden van Gorinchem, bij Arkel moet een verbinding met de Merwede-Lingelijn tot stand gebracht worden. Er komen verschillende stations, die goed bereikbaar zijn vanaf de A27 met voldoende parkeergelegenheid, zodat automobilisten gemakkelijk hun weg per spoor kunnen vervolgen.

Intercity-corridor
De initiatiefnemers schetsen dat de verbinding een nieuwe intercity-corridor kan bieden: Roosendaal - Breda - Utrecht - Almere. De intercity rijdt vier keer per uur per richting. Bij spoorlijn-kruisingen, zoals bij Gorinchem, zijn overstapmogelijkheden. Naast de intercity worden er twee sprinter-verbindingen geboden die twee keer per uur per richting rijden en op alle tussengelegen stations halteren. De kosten voor de nieuwe spoorlijn bedragen naar schatting 2 miljard euro. De realisatie zou zeker tien jaar duren.
,,Ach," relativeert Van Santen, ,,we moeten het eerst zien, dan geloven. Maar het is een goed initiatief en het komt nu ineens in een stroomversnelling. Parallel aan de A27. Dat betekent dwars door ons sportpark Molenvliet. En als er verbindingen met de Merwede-Lingelijn mogelijk worden, dan heeft dat waarschijnlijk ook consequenties voor dit boemeltje. Ook voor de ontsluiting van Gorinchem zien wij alleen maar plussen."
Politieke agenda
Goudappel Coffeng en BAM Rail hebben het initiatief voor dit onderzoek genomen om deze verbinding opnieuw op de bestuurlijke agenda te krijgen. Zij zijn ervan overtuigd dat deze spoorverbinding de structuur van de Randstad en BrabantStad aanzienlijk versterkt. Ook verwachten zij een aanzienlijk effect op het spoorwegnetwerk als geheel. 'Het gaat niet om een geïsoleerde corridor, maar om een essentiële schakel in het netwerk van verbindingen in Nederland," aldus de visienota.

(Bron: De Stad Gorinchem 8-4-2008)Geen opmerkingen: