maandag 19 september 2011

GTW/GSM 419


In juli 1981 stond de 419 op de rayon indelingslijst van de GSM gemeld voor afvoer. De bus was toen 18 jaar oud, iets wat vandaag de dag ondenkbaar is. De bus kwam in 1963 in dienst als onderdeel van de serie 401-420, de eerste serie 'duikboten' van de GTW. Nadat in 1977 GTW streekvervoer werd overgenomen door de Nederlandse Spoorwegen en verder ging als GSM werden de streekbussen allemaal in snel tempo 'streekgeel' geschilderd. Ook werden de meeste bussen opgenomen in het viercijferige nummer systeem van de NS. Een uitzondering werd gemaakt voor de toen nog in dienst zijnde bussen uit 1963. Blijkbaar ging men er vanuit dat deze wel snel zouden verdwijnen. De 419 bleek een taaie en overleefde veel nieuwere soortgenoten totdat in 1981 toch het onvermijdelijke einde kwam.

De rayon verdeling uit juli 1981. Dat waren nog eens tijden.......

Geen opmerkingen: