zaterdag 25 oktober 2008

De London Routemaster in 2008

In 2005 gingen na een kleine 50 jaar trouwe dienst in Londen de laatste karakteristieke Routemaster dubbeldekkers buiten dienst. Met het open platform en de lopende conducteur waren ze eigenlijk niet meer van deze tijd. Volgens sommige waren ze bij hun indienststelling zelfs al verouderd. Dat gold in zekere zin voor de indeling die eenmansbediening onmogelijk maakte, maar in technisch opzicht waren het zeker moderne bussen.
In andere Engelse steden waren dit soort bussen al jaren geschiedenis, maar Londen leek maar geen afscheid van de Routemaster (met conducteur) te kunnen nemen. De bussen hadden 1 groot voodeel; je kon in het tergend langzame verkeer in het centrum van London gemakkelijk uit en instappen op het open platform.
Helemaal verdwenen is de Routemaster trouwens niet. Op delen van de lijnen 9 en 15 wordt een zgenaamde heritage dienst gereden met deze bussen. Deze bussen zijn technisch grondig gemoderniseerd. De aandrijflijn is geheel vernieuwd met componenten die ook in de Dennis Dart enkeldekker bus gebruikt worden. Daarom worden deze Routemasters ook wel Dartmasters genoemd. Het motorgeluid lijkt helaas in geen enkel opzicht meer op het karakteristieke geluid van de oude AEC en Leyland motoren.
Op een aantal lijnen werden de Routemasters vervangen door gelede Mercedes bussen, een gruwel voor veel Britten!!! Het lijkt er echter op dat er de komende tijd weer massaal "Routemaster" door het centrum van Londen zullen rijden. De nieuwe burgemeester, Boris Johnson heeft beloofd een vernieuwde Routemaster op straat te zullen brengen ter vervanging van o.a. de verfoeide Duitse gelede bussen. Verschillende ontwerpen van deze nieuwe Routemaster zijn inmiddels in de pers verschenen.

Geen opmerkingen: