donderdag 5 februari 2009

Nederlandse Trolleybus Vereniging

De NTV is een verenging van mensen die belangstelling hebben voor het heden en verleden van het vervoer met trolleybussen. Deze interesse kan zich richten op het materieel, de techniek, het lijnennet en alleen op Arnhem of ook op trolleybussen in andere steden.

In 1974 werd een Nederlandse afdeling van de Engelse "National Trolleybus Association" (NTA) opgericht. Deze afdeling werd op 3 april 1982 losgemaakt van haar Engelse moeder en kreeg de naam "Nederlandse Trolleybus Vereniging" (NTV). Sinds 1974 is het ledental gegroeid van zo'n 20 tot nu ruim 200 leden. In 1999 vierden wij ons 25 jarig jubileum groots met een tentoonstelling in de Witte Villa in Arnhem, hetgeen in ruim 40 nieuwe leden resulteerde. De NTV is dus een bloeiende vereniging!

Vier keer per jaar verschijnt het verenigingsblad "Trolleyberichten", zes keer per jaar worden "NTV avonden" georganiseerd. Tevens organiseert de NTV één of twee maal per jaar een trolleyrit in Arnhem met museumtrolley 101 of een andere trolley. Ook vinden af en toe excursies naar busfabrieken en trolleybedrijven in de nabijheid van Nederland plaats; o.a. bezoek Berkhof Heerenveen en Solingen (D). De NTV is op manifestaties aanwezig met informatie en verkoopartikelen (foto's etc.).

Meer info op de website van de NTV

Geen opmerkingen: