zaterdag 30 augustus 2008

MerwedeLingelijn: Namen Spurts


Tien belangrijke personen uit het gebied rond de MerwedeLingelijn zijn vanaf 14 september dagelijks ‘zichtbaar’ op het spoor, zo viel er in de lokale media te lezen

Een drietal personen zal echter nog even moeten wachten. Er zijn namelijk maar zeven treinen...
De overige drie worden pas besteld als er tussen Gorinchem en Dordrecht een 15 minutendienst komt. Dit kan pas als er het nodige aan de infrastructuur verbouwd wordt.

Baron van Verschuer, geboren op 22 juli 1927 in Beesd, stond aan het hoofd van het omvangrijk agrarisch familiebedrijf in de Betuwe. Daarnaast was hij dertien jaar gedeputeerde van Gelderland en voorzitter van de CHU tijdens de oprichting van het CDA. Zijn politieke loopbaan eindigde als lid van de Raad van State. Een nuchtere, ontspannen bestuurder die in de politiek niet hield van scherpslijpers. Een vermogend man, zoon van een burgemeester en gedeputeerde.

Baron van Verschuer was onder andere:
- lid Provinciale Staten van Gelderland, van 3 juli 1962 tot juli 1978.
- waarnemend burgemeester van Wageningen, van 1 september 1978 tot 1 april 1979
- voorzitter Raad van Beheer Rabobank Nederland, van 1983 tot juni 1993
- voorzitter Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB, van 1988 tot 1995
- kamerheer H.M. de Koningin
- ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 1978
- commandeur in de Orde van Oranje Nassau 1993.
Baron van Verschuer kreeg 2 zonen en 3 dochters.

Treinstel 501: Ronald Bandell, in 1946 geboren in Gouda. In 1977 werd hij burgemeester in Moordrecht. Tien jaar later (1987) vertrok hij als burgemeester naar Papendrecht, waarna hij vanaf 1995 eenzelfde functie in Alkmaar vervulde. In 2000 werd hij burgemeester van Dordrecht. Hij is bij Koninklijk Besluit van 17 maart 2006 herbenoemd voor een periode van 6 jaar. Bandell is tevens korpsbeheerder van de politieregio Zuid-Holland Zuid, voorzitter van het Drechtstedenbestuur en voorzitter van het samenwerkingsverband Zuid-Holland Zuid. In 2005 was Bandell genomineerd voor Beste Burgemeester, hij werd uiteindelijk derde.

Gorinchem staat niet te boek als een echte voetbalstad. Toch huisvest de gemeente een van de oudste clubs van Nederland: Unitas. Een vereniging bovendien waar in de jaren ’30 en ’40 een fenomeen speelde: Frank Wels.
Frank Wels was een klein mannetje van 1.63 meter, maar wel een snel. Als pure rechtsbuiten was Wels een plaaggeest voor zijn tegenstanders. Hij gold als de vedette van Unitas, dat speelde in de tweede klasse, op het op één na hoogste niveau. Met gemak had Wels bij grotere clubs kunnen spelen. Hij probeerde het een jaartje, bij Feyenoord. Maar het reizen naar Rotterdam, met de trein, hing hem al snel de keel uit. Snel zocht Wels zijn oude liefde Unitas weer op.

Zijn kwaliteiten bleven niet onopgemerkt. Frank Wels was lang een vaste waarde in het Nederlands elftal. Uniek, voor een speler uit de tweede klasse. De bondscoach kwam zelfs speciaal naar Gorinchem om Wels privé-trainingen te geven. In het Oranje-shirt speelde hij 38 wedstrijden. Dat aantal had nog veel hoger uit kunnen vallen, maar de oorlog verstoorde de carrière van Frank Wels.
Vijfentwintig jaar lang was Wels het boegbeeld van Unitas. Hij zette de club en Gorinchem op de kaart. Nog steeds wordt bij de vereniging met respect gesproken over de kleine man met de grootse daden. Frank Wels, de trots van Gorinchem.

Treinstel 505: Andries Copier werd geboren als oudste in een gezin, waar uiteindelijk tien kinderen zouden komen. Copier was van 1914 tot 1971 verbonden aan de Glasfabriek Leerdam. Hiermee was hij tientallen jaren lang de enige ontwerper in vaste dienst bij de fabriek. Hij begon er als assistent werkman op de etsafdeling, waarvan zijn vader de leiding had. Copier kon goed tekenen en dat viel op, daarom volgde hij een cursus schilderen bij de vereniging 'De Middenstand' te Leerdam. P.M. Cochius, destijds de directeur van de glasfabriek in Leerdam, merkte zijn artistieke talent op en liet hem, in de jaren 1918 en 1919, op kosten van de fabriek studeren aan de Vakschool voor de Typografie in Utrecht.

Op die manier werd Andries Copier breder inzetbaar in de fabriek. In de periode van 1920 tot 1925 studeerde hij (na werktijd) aan de Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen in Rotterdam, waar hij voornamelijk les kreeg van de vormgever Jacob Jongert. Op 27 mei 1927 trouwde hij met Theodora Catharina Matthijsen en uit dit huwelijk werden vier zoons en één dochter geboren.

Treinstel 504: De ouders van Ida Gerhardt kregen drie kinderen, Truus (1899), Everardus (1901), die slechts één dag heeft geleefd, en Ida (1905). Het gezin was in 1904 naar Gorinchem verhuisd, omdat vader Dirk Gerhardt daar werk had gevonden als directeur van een Ambachtsschool. De zusters Truus en Ida waren leergierig, wat niet naar de zin was van de moeder, waarmee Ida dan ook een slechte verhouding had. In 1916 ging Ida, tegen de zin van haar moeder, naar het Erasmiaans Gymnasium, waar ze onder meer les kreeg van de dichter J.H. Leopold, die Ida zou inspireren tot de liefde voor klassieke letteren, filosofie en poëzie.

Nadat Ida eindexamen had gedaan, ging ze Oude Talen studeren in Leiden. Nadat ze uit haar ouderlijk huis was gezet ging ze in Utrecht studeren. In 1935 begon Ida serieus met het schrijven van gedichten.
Ida debuteerde op 9 mei 1940 met haar bundel Kosmos. Nadat ook Ida's gezondheid achteruitging werd ze in 1963 afgekeurd, maar ze had een nieuwe roeping gevonden: een vertaling van de psalmen rechtstreeks vanuit het Hebreeuws in het Nederlands. Helaas begon Ida uiteindelijk te leiden aan aanvallen van paranoia en werd ze bijna blind. Ida werd in een verzorgingshuis opgenomen, waar ze uiteindelijk dementeerde en stierf in 1997.

Jan van Arkel was in een heroïsch gevecht verwikkeld met de graaf van Holland, de zogenaamde Arkelse Oorlog (1401-1412). Deze oorlog viel weer binnen het kader van de spreekwoordelijke Hoekse en Kabeljauwse twisten, spreekwoordelijk omdat eigenlijk niemand wist waarover het ging. De aanleiding voor de Arkelse Oorlog had ermee te maken, dat de zoon van de graaf een rol speelde bij het vermoorden van diens vriendin (de grafelijke maîtresse dus) en de aandacht probeerde af te leiden door Jan te betichten van slecht beheer van de grafelijke schatkist! Jan was zelf heel rijk en machtig, maar na veel ups en downs in de oorlog moest hij militair buigen voor de graaf, die handiger was bij het regelen van bondgenoten.

Dat was dus in 1412, en toen pas kwam Gorinchem met het omliggende land, waaronder Leerdam, bij Holland, terwijl het voor die tijd een zelfstandig gebied was, een zogenaamde hoge heerlijkheid.
Jan werd gevangen genomen, maar later weer vrijgelaten. Daarna mocht hij tot zijn dood in 1428 nog de baas spelen in Leerdam, maar over Gorinchem had hij niets meer te zeggen. De titel 'heer van Arkel' (waaronder Gorinchem begrepen was) had hij in 1396 geërfd van zijn vader Otto van Arkel, die getrouwd was met Elisabeth van Bar. Jan was zelf geboren in 1362 en in 1376 getrouwd met Johanna van Gulik, dochter van de hertog van Gelre.

Treinstel 506: Maarten Schakel werd geboren in Meerkerk op 17 juli 1917. Hij was een Nederlands politicus en verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maarten Schakel werd geboren als zoon van een gereformeerd sigarenhandelaar. De meidagen van 1940 maakte hij als dienstplichtig militair mee. Daarna was hij tot oktober 1943 in het onderwijs werkzaam. Vervolgens ging hij in het verzet. Hij maakte deel uit van de Vrij Nederland-groep, was onder de schuilnaam 'Jan Snor' lid van een verzetsgroep in de Alblasserwaard, was later lid van de verzetsgroep André in Sprang-Capelle en werd in 1944 garnizoenscommandant Binnenlandse Strijdkrachten te Gorinchem. Hij werd gevangengenomen maar werd in april 1945 uit een politiecel in Schoonhoven bevrijd. Schakel solliciteerde naar het gedeelde burgemeesterschap van de drie gemeenten Noordeloos, Hoogblokland en Hoornaar.

Hij werd per 1 januari 1946 benoemd en was destijds de jongste burgemeester van Nederland. Datzelfde jaar werd hij lid van de ARP en in 1964 lid van de Tweede Kamer. Als kamerlid werd hij bekend als een begaafd spreker, die zijn redevoeringen altijd uit het hoofd uitsprak. Hij behoorde tot de behoudende vleugel van de ARP, zo stemde hij onder andere in 1973 tegen de totstandkoming van het kabinet-Den Uyl. Nadat zijn partij was opgegaan in het CDA was hij in 1979 vicefractievoorzitter. Op 10 juni 1981 verliet hij de Kamer.
Per 1 augustus 1982 ging Schakel met pensioen maar hij bleef tot 1 januari 1986 aan als waarnemend burgemeester. Hij had de reputatie alle inwoners van de gemeenten waar hij burgemeester van was bij naam te kennen. Maarten Schakel trouwde na de oorlog met Anna Margaretha Konings met wie hij later zes kinderen kreeg. Hij overleed op tachtigjarige leeftijd op 13 november 1997 te Gorinchem.

Hendrik Hamel geboren in Gorinchem in 1630 was een Nederlands zeevaarder. Hij is vooral bekend geworden door zijn reisverslag en is in Europa tijdenlang de enige bron van informatie geweest over Korea. Hoewel hij tegenwoordig door het Nederlandse volk bijna vergeten is, eren de (Zuid-)Koreanen hem als een nationale held omdat hij hun land bekendheid gaf in het Westen.
Hendrik Hamel was lange tijd, tot de komst van voetbalcoach Guus Hiddink, de beroemdste Nederlander in Zuid-Korea. De VOC-boekhouder stapte in 1653 in Batavia aan boord van het schip 'De Sperwer' voor een korte tocht naar de Japanse handelspost Deshima. Door de plotseling oprukkende storm sloeg het schip kapot op een onbekende kust: die van Korea bleek te zijn. Van de 64 opvarenden overleefden 36 de schipbreuk.

Eerst dachten de bemanningsleden dat ze op een onbewoond eiland zaten, maar al gauw zagen zij zich omringd door soldaten van de plaatselijke gouverneur. Aangezien ze elkaar niet konden verstaan liet de gouverneur tot hun verbazing een tolk halen: de Nederlandse Jan Jansz. Weltevree. Hij vertelde dat de Koreanen hem al 26 jaar vasthielden. De schipbreukelingen moesten volgens hem rekenen op hetzelfde lot. Jan Jansz. Weltevree kreeg gelijk. Na 13 jaar lukte het Hendrik Hamel en zeven anderen toch te ontkomen. Met een klein scheepje voeren ze naar Japan, waar ze zich meldden bij de handelspost. In opdracht van de VOC beschreef Hamel de gebeurtenissen en het land. Door zijn verhaal ging Korea leven in Europa en daar zijn de Zuid-Koreanen nu nog trots op.

Vanwege de historische band die dankzij Hamel tot stand is gebracht, is de Nederlandse gemeente Gorinchem in 1998 een partnerschap aangegaan met de Zuid-Koreaanse gemeente Gangjin. Momenteel wordt in Gorinchem gewerkt aan een museum over Hamel en zijn reis: het Hamelhuis. Hendrik Hamel overleed op 12 februari 1692 te Gorinchem.

Adriaan Volker werd geboren op 2 november 1825 in Sliedrecht. Hij was een Nederlandse aannemer van baggerwerken en onder meer verantwoordelijk voor het graven van de Nieuwe Waterweg.
Zijn ondernemerschap ontstond toen hij in 1855 de eerste stoomradarboten op de Merwede zag verschijnen. Volker kwam toen op het idee van een stoombaggermolen. In 1861 werd de eerste stoombaggermolen in gebruik genomen. Voor zijn verdiensten werd hij tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw benoemd. Adriaan Volker overleed op 29 november 1903 te Gorinchem.

Trijntje
is het oudste skelet van Nederland. Trijntje was een vrouw van 40-60 jaar. Ze werd 7.000 jaar geleden begraven, waardoor haar graf op dit moment het oudst bekende graf van Nederland is. Ze leefde in de Midden Steentijd. Trijntje is gereconstrueerd met een bijbehorend lichaam, neergelegd in dezelfde positie als tijdens haar begraving. De naam Trijntje verwijst naar het feit dat ze werd gevonden bij de aanleg van de spoorlijn van de Betuweroute.

Geen opmerkingen: