zondag 10 april 2011

Merwede Lingelijn - Station Boven-Hardinxveld

De 10505 passeert op 3-4-2011 het toekomstige station

Het nieuwe station Boven-Hardinxveld begint langzaam vorm te krijgen. De nieuwe bovenleidingmasten voor het inhaal-spoor zijn geplaatst en ook het dijklichaam ligt voor een groot deel klaar. Alleen de bovenleidingmasten lijken nog een beetje op hun fundering te zweven. Hier zullen aan het einde van het jaar de treinen van de kwartierdienst Gorinchem-Dordrecht elkaar gaan kruisen. Opmerkelijk is dat het station vrij ver van de bebouwde kom van het dorp Boven-Hardinxveld gelegen is.

Geen opmerkingen: