woensdag 1 mei 2013

Met de bus mee “Van de Marne naar de Meuse in 1963”


MET DE BUS MEE, Het streekvervoer van toen naar nu Deel: “Van de Marne naar de Meuse in 1963” 
In de serie boeken die Hans Verhoeff over de Nederlandse bushistorie van schrijft, gaat dit boek over het jaar 1963, toen de vervoeromvang het grootst was. In dat jaar is ook de Autobus Documentatie Vereniging opgericht.
Officieel is dit boek het derde deel van de serie maar omdat dit boek als onderwerp het oprichtingsjaar van de ADV heeft was dat voor deze vereniging aanleiding om bij te dragen in de productiekosten en is het als eerste verschenen.
Aan tal van vervoertakken en vervoermiddelen zijn in Nederland boeken gewijd. Vergeleken met de andere vervoertakken en vervoermiddelen, zoals het spoorvervoer en de (spoor)trein, is het streekvervoer per bus in Nederland echter tamelijk onderbelicht gebleven, althans als vervoerstak. Dat is onterecht, zeker als men weet dat de Nederlandse Spoorwegen in 1963 nog slechts winst konden behalen dank zij hun dochterondernemingen in het streekvervoer.
Dit boek omvat een virtuele reis langs alle in 1963 bestaande ondernemingen in het streekvervoer en ook die in het stadsvervoer met één of meer 'buitenlijnen'. En passant wordt daarbij tevens enige aandacht besteed aan de dertien ondernemingen die her en der louter lokaal (stads)vervoer verzorgen. Aldus passeren tijdens deze reis in totaal 121 ondernemingen de revue, reizend van de Groningse Marne met de 'Marnedienst' naar de Meuse, de Maas net over de grens in Waals-België, met Meussen.
Het boek (256 pagina’s en 21x29,7 cm groot) geeft in tekst en beeld een overzicht van de toenmalige 121 buslijndienstbedrijven in het land. De diversiteit was toen nog erg groot want fusies, bedrijfsovernames en standaardisering van voertuigen waren nog maar beperkt op gang gekomen. Per provincie wordt van de verschillende bedrijven een overzicht gegeven met foto’s, lijnennetkaartjes, dienstregelingomslagen en bedrijfslogo’s. Ook is er plaats voor bushaltes, en curiosa zoals suikerzakjes en buskaartjes. Uniek is dat van vrijwel ieder bedrijf een goede kleurenfoto geplaatst kon worden. Kleurenfotografie was in 1963 nog een zeer kostbare aangelegenheid. Door de kleurenfoto's krijgen ook degenen die die tijd zelf niet meegemaakt hebben een goed beeld van de veelheid aan huisstijlen van de verschillende busbedrijven in die tijd.
Het boek is o.a. te bestellen bij BOL.COM via de onderstaande link.


Geen opmerkingen: